Όροι Χρήσης

Το website είναι ιδιοκτησία της Φιλιώ Δ. Τσορμπατζούδη με ΑΦΜ:133764609

Πολιτική απορρήτου

Με την παρούσα δήλωση απορρήτου, εμείς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού

1. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που μας παρέχετε και οι οποίες δημιουργούνται από εμάς ή συλλέγονται με άλλο τρόπο από εμάς. Σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

1.1.3 Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση του σκοπού. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν εάν απαιτείται από κανονισμούς της ΕΕ ή εθνικούς κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις στις οποίες υπόκειμε.

1.2. Δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας για ηλεκτρονικές αιτήσεις

Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα δεδομένα σας στη φόρμα επικοινωνίας για ηλεκτρονικές αιτήσεις που παρέχουμε στον παρόντα ιστότοπο, να ανεβάσετε αρχεία και να τα στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση. Κατά τη διάρκεια της αίτησής σας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα συλλεχθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εσάς: - στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) - έγγραφα αίτησης (συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά κ.λπ.)

1.2.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την κατάληψη των ανοικτών θέσεων εργασίας. Εάν ενδιαφέρεστε για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στην αρμόδια μονάδα στο εξωτερικό. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των υποψηφίων.

1.2.3 Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης και δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων της αίτησης. Επομένως, σε περίπτωση που δεν προκύψει σχέση εργασίας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν το αργότερο μετά από 6 μήνες.

1.4 Δεδομένα χρήσης/δεδομένα κίνησης

Επιπλέον, συλλέγουμε επίσης δεδομένα χρήσης σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια των λεγόμενων cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 3.

1.5 Δεδομένα καταγραφής διακομιστή

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, δεδομένα (όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, οι σελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση και τα αρχεία που ζητήσατε, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η διεύθυνση IP σας) αποθηκεύονται προσωρινά στους διακομιστές μας. Η επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για την παροχή των ιστότοπων και των υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους και συνεπώς απαιτείται μόνο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας για την παροχή της ιστοσελίδας με τις υπηρεσίες μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] Η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δεν υπάρχει δικαίωμα αντίρρησης. Τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν το αργότερο μετά από 30 ημέρες.

2. Σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούμε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές παρουσίες μας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων της , π.χ. σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το YouTube. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών των άλλων παρόχων υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη αυτών των τρίτων και ισχύουν οι πληροφορίες τους για την προστασία των δεδομένων.

3. Cookies

Προκειμένου να καταστήσουμε τους ιστοτόπους μας όσο το δυνατόν πιο φιλικούς προς το χρήστη και να αυξήσουμε τη συνάφεια των διαφημίσεών μας με τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα \"cookies\". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών για ορισμένο χρονικό διάστημα και την αναγνώριση του υπολογιστή του επισκέπτη. Αυτό γίνεται εν μέρει με τη χρήση των λεγόμενων εικονοστοιχείων παρακολούθησης, τα οποία δεν αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση του υπολογιστή με τον ίδιο τρόπο όπως τα cookies. Στη συνέχεια, ο όρος \"cookie\" θα αναφέρεται τόσο στα cookies με την τεχνική έννοια όσο και στα tracking pixels και σε παρόμοιες τεχνικές μεθόδους. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, θα δείτε μια ειδοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων στη σελίδα καλωσορίσματος με το κείμενο συγκατάθεσης σχετικά με τα cookies. Εάν στη συνέχεια συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και δεν αντιταχθείτε στη χρήση των cookies, η συγκατάθεση αυτή θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μην χρειάζεται να εμφανίζουμε ξανά τις πληροφορίες αυτές σε κάθε σελίδα. Εάν αυτή η σημείωση λείπει από το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. εάν έχετε διαγράψει το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας), αυτή η σημείωση θα εμφανίζεται ξανά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

3.1 Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες cookies στις ιστοσελίδες μας: (1) Τεχνικά απαραίτητα cookies, χωρίς τα οποία θα περιοριζόταν η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και (2) προαιρετικά cookies ανάλυσης, στόχευσης ή διαφήμισης:

3.1.1 Τεχνικά απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε στους ιστότοπούς μας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή αποθηκεύουν τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί. Αυτά τα cookies είναι ειδικά για τη σύνοδο και λήγουν μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (σύνοδος). Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας cookies θα περιόριζε τη λειτουργικότητα όλων ή μέρους των ιστότοπων.

3.1.2 Cookies ανάλυσης

Τα cookies ανάλυσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν γενικά έναν ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστότοπους. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση των επισκεπτών. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια αυτών των cookies χρησιμεύουν αποκλειστικά για την κατανόηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας cookies δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα των ιστότοπων μας. Επί του παρόντος χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογία παρακολούθησης αυτής της κατηγορίας από το Google Analytics (ενότητα 3.1.2 (Google Analytics)).

3.1.2 (Google Analytics)

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν τον ιστότοπο, πράγμα που σημαίνει ότι η Google θα συντομεύσει πρώτα τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Πάροχος αυτών των λειτουργιών είναι η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα \"cookies\". Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες που παράγονται μέσω ενός cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που η IP έχει ανωνυμοποιηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, ωστόσο, η Google θα συντομεύσει αρχικά τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Με εντολή του φορέα εκμετάλλευσης του παρόντος δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα της Google. Μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies- ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ως εναλλακτική λύση για το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης ή εντός των προγραμμάτων περιήγησης σε κινητές συσκευές, κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον (η εξαίρεση λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτόν τον τομέα). Ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies σας σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας cookies δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα των ιστότοπων μας.

3.2 Νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παράγονται από τα cookies βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, καθώς είναι προς το συμφέρον μας να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του και μαθαίνουμε για τη χρήση του ιστότοπου με τη χρήση των cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies.

4. Μεταφορά σε τρίτους

Ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις κατά την εισαγωγή των δεδομένων σας στη φόρμα επικοινωνίας, δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Ειδικότερα, δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε διεύθυνση ή εμπορία δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από εμάς ή από αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής για εμάς στο πλαίσιο συμβατικών συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων.

5. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από απώλεια, εσφαλμένες αλλαγές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Τα μέτρα προσαρμόζονται συνεχώς στις βελτιωμένες τεχνικές δυνατότητες.

6. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, να διεκδικήσετε το δικαίωμά σας στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και να ανακαλέσετε τις χορηγηθείσες συναινέσεις. Εάν αυτά τα δικαιώματα εξαρτώνται από προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο όταν πληρούνται. Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά τη διεκδίκηση του δικαιώματός σας, πρέπει να αποδεικνύεται η ταυτότητά σας, ώστε να αποφεύγεται η παροχή πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε.

7. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να τροποποιείται κατά καιρούς το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης απορρήτου. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύουμε επίσης την τροποποιημένη έκδοση των πληροφοριών προστασίας δεδομένων εδώ. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε ξανά τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων όταν μας επισκεφθείτε την επόμενη φορά.

Σχετικά με το ηκετρονικό κατάστημα

Οι αποστολές μας καλύπτονται από ασφάλεια για τυχόν ζημία κατά τη μεταφορά.

Αν η συσκευασία της παραγγελίας σας φαίνεται να έχει ταλαιπωρηθεί σε σημείο που να υπάρχει ένδειξη πιθανής ζημίας του περιεχομένου, παρακαλούμε αρνηθείτε την παραλαβή από τον courier.

Παράλληλα, ενημερώστε μας μέσω mail, ώστε να δρομολογήσουμε το συντομότερο δυνατόν εκ νέου αποστολή.

Παρακαλούμε, με την παραλαβή ελέγξτε τα προϊόντα που παραγγείλατε.

- Προϊόντα που δεν προέρχονται από δική μας εισαγωγή αποστέλλονται κλειστά, όπως έχουν παραληφθεί από τον εγχώριο εισαγωγέα/προμηθευτή.

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος συσκευασίας/πληρότητας/φυσικής κατάστασης του προϊόντος, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα μέσω email, ιδανικά συμπεριλαμβάνοντας φωτογραφία/ες που απεικονίζουν το πρόβλημα, προκειμένου να κανονιστεί αποστολή αντικατάστασης ή συμπληρωματική αποστολή.

- Μετά παρέλευση δύο (2) ημερών από την παραλαβή, δεν υποστηρίζεται επιστροφή για προβλήματα συσκευασίας/πληρότητας/φυσικής κατάστασης, καθώς (α) λήγει το διάστημα κάλυψης ασφάλειας μεταφοράς και (β) δεν μπορεί να αποκλεισθεί το όποιο πρόβλημα να έχει προκληθεί από χρήση κατόπιν της παραλαβής.

Χρόνος Παράδοσης

- Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης, η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί μόνο μετά την εμφάνιση της κίνησης στον τραπεζικό μας λογαριασμό (σε περίπτωση μεταφοράς από τρίτη τράπεζα, αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση της κίνησης, όπως ορίζεται από το διατραπεζικό σύστημα).

- Τα 'άμεσα διαθέσιμα' προϊόντα, αποστέλλονται εντός μίας ή δύο εργασίμων ημερών (ανάλογα με την ώρα καταγραφής) από τη στιγμή καταγραφής της παραγγελίας.

- Το αναγραφόμενο χρονικό εύρος διαθεσιμότητας για μη 'άμεσα διαθέσιμα' προϊόντα βασίζεται στην πιο πρόσφατη ενημέρωση που έχει δοθεί από τον εισαγωγέα/αντιπρόσωπό τους.

- Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής κατά παραγγελίας προϊόντος (π.χ. λόγω εξάντληση αποθέματος του αντιπροσώπου / καθυστέρησης επανεισαγωγής) ή αδυναμίας παράδοσης (π.χ. λόγω αδυναμίας επανεισαγωγής, κατάργησης ή αντικατάστασης συγκεκριμένου κωδικού από το εργοστάσιο παραγωγής) το κατάστημα οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το μισό του αναγραφόμενου χρόνου διαθεσιμότητας για την πιθανή αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση αποστολής της παραγγελίας.

- Για προπληρωμένες παραγγελίες, σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ή επιθυμίας ακύρωσης από τον πελάτη λόγω καθυστέρησης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων πραγματοποιείται εντός μιας εργάσιμης από την επιβεβαίωση της ακύρωσης της παραγγελίας.

Παραλαβή λάθος προϊόντος

- Σε περίπτωση που παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που έχετε παραγγείλει, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών, προκειμένου να κανονιστεί άμεσα αποστολή αντικατάστασης, χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών.

- Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, δεν δύναται να αναγνωριστεί προϊόν ως 'λάθος'.

Ως 'λάθος' προϊόν, ορίζεται

- προϊόν διαφορετικού κατασκευαστή (για μη ΟΕΜ προϊόντα) ή μοντέλου από αυτό που έχετε παραγγείλει, όπως αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος στην παραγγελία σας.

- προϊόν που διαφέρει της περιγραφής στο site

- προϊόν, εξάρτημα του οποίου αναφέρεται στην περιγραφή/χαρακτηριστικά στη σελίδα του προϊόντος στο site του καταστήματος, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία που παραλάβατε.

Ως 'λάθος' ΔΕΝ αναγνωρίζεται

- προϊόν του οποίου η απόχρωση μπορεί να διαφέρει της αναγραφόμενης ή απεικονιζόμενης σε συνοδευτικές εικόνες.

- συσκευασία στην οποία δεν περιλαμβάνεται εξάρτημα που μπορεί να απεικονίζεται σε κάποια από τις συνοδευτικές εικόνες του προϊόντος, αν αυτό δεν αναφέρεται στην περιγραφή/χαρακτηριστικά/περιεχόμενα συσκευασίας του προϊόντος.

- προϊόν του οποίου η απεικόνιση σε μια ή περισσότερες συνοδευτικές εικόνες μπορεί να διαφέρει από την πραγματική (οι εικόνες είναι ενδεικτικές), εφόσον τόσο ο τίτλος/μοντέλο όσο και η περιγραφή του προϊόντος είναι ακριβείς.

- προϊόν του οποίου χαρακτηριστικό μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία του μοντέλου, αλλά η πραγματική τιμή αυτού μπορεί να διαφέρει σε μετρήσεις

DOA (Dead On Arrival)

- Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος με εργοστασιακό ελάττωμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω mail εντός επτά (15) ημερών, προκειμένου να κανονιστεί αποστολή αντικατάστασης.

- Μετά την πάροδο επτά (15) ημερών από την παραλαβή, το προϊόν θεωρείται ότι είχε παραληφθεί σε άρτια/λειτουργική κατάσταση, και, τυχόν πρόβλημα που δηλωθεί αντιμετωπίζεται ως αίτημα service.

Service

- Αίτηση τεχνικής υποστήριξης/δήλωση προβλήματος πρέπει να αποστέλλεται μέσω email, συμπεριλαμβάνοντας σύντομη περιγραφή και φωτογραφία/ες του προβλήματος, αν κρίνεται βοηθητικό.

- Για πρόβλημα/δυσλειτουργία που δηλώνεται μετά την περίοδο DOA, θα πρέπει, κατόπιν επικοινωνίας με το κατάστημα, να γίνει επιστροφή του προϊόντος για έλεγχο/επισκευή.

- Για προϊόντα εντός εγγύησης, ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από μη ορθή χρήση του προϊόντος, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του (limited warranty).

- Για προϊόντα εκτός εγγύησης, μετά την παραλαβή/τεχνικό έλεγχο, το κόστος επισκευής δηλώνεται στον πελάτη και αξιολογείται από αυτόν κατά πόσο επιθυμεί ή όχι την επισκευή.

- Τα μεταφορικά κόστη (από και προς το κατάστημα) επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

- Ο χρόνος service διαφέρει ανά προϊόν, εξαρτάται από τον εγχώριο αντιπρόσωπό του, αλλά και την περίοδο, και μόνο κατά προσέγγιση/εκτίμηση μπορεί να δηλωθεί στον πελάτη.

Αίτηση service ή δήλωση DOA σε μη ελαττωματικό προϊόν

- Σε περίπτωση που προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό/δυσλειτουργικό, και κατά τον έλεγχο αυτού αποδειχθεί λειτουργικό άνευ προβλήματος (π.χ. λόγω λάθος χειρισμού/σύνδεσης/συναρμολόγησης), τόσο το σύνολο των μεταφορικών (προς και από το κατάστημα) όσο και πιθανά κόστη τεχνικού έλεγχου επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Εγγύηση

- Οι όροι εγγύησης, όπως και ο ορισμός χρήσης που μπορεί να τους παραβιάζει, διαφέρει ανά προϊόν και ορίζεται από τον προμηθευτή/αντιπρόσωπό του.

Ακύρωση Αγοράς/Αποστολής

- Αιτήσεις ακύρωσης αγοράς πρέπει να στέλνονται από τον πελάτη με email το συντομότερο δυνατόν μετά την παραγγελία.

- Το κόστος μεταφοράς για αιτήσεις ακύρωσης που λαμβάνονται μετά την αποστολή προϊόντων από το κατάστημα επιβαρύνει τον πελάτη.

Υπαναχώρηση Αγοράς

Για προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, όπως π.χ. ακουστικά), δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης, εκτός αν πρόκειται για εργοστασιακά σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται σφραγισμένα, όπως παραλήφθηκαν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αγοράς ισχύει μόνο εφόσον:

- η αίτηση υπαναχώρησης έχει δηλωθεί μέσω mail εντός διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής.

- το επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς - ή δελτίο αποστολής σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο)

- το προϊόν δεν έχει ανοιχθεί / συναρμολογηθεί / χρησιμοποιηθεί.

- το προϊόν επιστρέφεται άθικτο, εντός της αρχικής του συσκευασίας.

- τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία αυτού επιστρέφονται σε εργοστασιακή κατάσταση.

- πριν οποιαδήποτε αίτηση ανταλλαγής/επιστροφής εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων, παρακαλούμε εξετάστε/αναλογιστείτε αν το προϊόν που αιτείστε να επιστραφεί είναι στην (εργοστασιακή) κατάσταση που ως πελάτης θα απαιτούσατε να παραλάβετε.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης αγοράς

- τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον αγοραστή.

- τα μεταφορικά κόστη δεν επιστρέφονται.

- το κόστος μεταφοράς από το κατάστημα προς τον πελάτη αλλά και από τον πελάτη προς το κατάστημα, αφαιρούνται από το συνολικό ποσό επιστροφής.

Επιστροφή χρημάτων

- επιστροφή χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και κατόπιν ελέγχου του προς επιστροφή προϊόντος.

- επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ μπορεί να γίνει, αν δεν προσκομιστεί μαζί με το προϊόν η απόδειξη αγοράς αυτού, προκειμένου να μπορεί να ακυρωθεί.

- για αγορές μέσω κατάθεσης ή με μετρητά κατά την παραλαβή, επιστροφές γίνονται εντός επτά ημερών, με κατάθεση σε λογαριασμό που θα μας δηλωθεί από τον αγοραστή μέσω email (τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος).

- για online αγορές, εντολές επιστροφής καταχωρούνται εντός τριών εργασίμων ημερών, με αντιλογισμό στην κάρτα που είχε χρησιμοποιηθεί για την αγορά.

- για online αγορές, με την καταχώρηση εντολής επιστροφής, το αποδεικτικό συναλλαγής εμφανίζεται στη σελίδα παρακολούθησης της παραγγελίας. Ενδέχεται να μεσολαβήσει διάστημα από την καταχώρηση εντολής μέχρι την εμφάνιση της πίστωσης στην κάρτα αγοράς, λόγω διατραπεζικών διαδικασιών.

- Πιστωτικά κουπόνια: Τα πιστωτικα κουπονια οφείλουν να εξαργυρώνονται εντός 30 ημερών. Εάν δεν εξαργυρωθούν εντος των 30 ημερων παυει η ισχύ τους.

Δήλωση Προβλήματος / Διαδικασία Επιστροφής

- Αποστολές επιστροφής γίνονται μόνο μέσω μεταφορέων μας ή συνεργαζόμενης με εμάς εταιρεία courier, εκτός και αν έχει προηγηθεί γραπτή (μέσω mail) συνεννόηση.

- Σε περίπτωση αποστολής για service/αντικατάσταση, το όποιο κόστος (μεταφορικά προς και από το κατάστημα και τυχόν κόστος επισκευής για εκτός εγγύησης προϊόντα), θα καταβάλλεται συνολικά με αντικαταβολή με την επιστροφή του προϊόντος στον πελάτη.

- Αιτήσεις υπαναχώρησης αγοράς / δηλώσεις τραπεζικού λογαριασμού κλπ, θα πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει οριστεί κατά την παραγγελία.

- Emails σχετικά με παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλονται σαν απάντηση σε αυτοματοποιημένο mail (καταγραφής, αποστολής ή ενημέρωσης) της παραγγελίας στην οποία αφορούν.

- Emails που μπορεί να λάβουμε με θέμα (subject) στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας, ή που έχουν σταλεί από ηλεκτρονική διεύθυνση διαφορετική αυτής που είχε δηλωθεί κατά την παραγγελία, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με ληφθείσα παραγγελία, και συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν.

Παραλαβή Από Κατάστημα

Για παραγγελίες που έχει δηλωθεί παραλαβή από το κατάστημα, αποστέλλεται ενημερωτικό email μόλις αυτές είναι έτοιμες προς παράδοση.

Από τη στιγμή που μια παραγγελία έχει οριστεί ως 'έτοιμη προς παράδοση', κρατείται στο κατάστημα για διάστημα 4 (τεσσάρων) ημερών.

Αν η παραγγελία δεν παραληφθεί, με την παρέλευση των τεσσάρων ημερών ακυρώνεται αυτόματα, με παράλληλη αποστολή σχετικού ενημερωτικού mail.

Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προτιμήστε την επικοινωνία μέσω email, προκειμένου να καταγραφεί τόσο το θέμα επικοινωνίας όσο και ο χρόνος δήλωσης αυτού. Για την περίπτωση που τηλεφωνική συνεννόηση κριθεί βοηθητική, παρακαλούμε να αναφέρετε τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο μπορούμε να σας καλέσουμε για πιθανές διευκρινίσεις / πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των Ταξί πάνω από 15 χρόνια με κύριο αντικείμενο τις ενοικιάσεις ταξί. Από το 2019 επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας στις Αγορές–Πωλήσεις αδειών ταξί καθώς και στις Εισαγωγές Αυτοκινήτων.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Αγ. Δημητρίου 241
ΤΚ 17342
210 935 1000
[email protected]

OK
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok